จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ของกลาง 175 เม็ด


      14 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.


      ภายใต้การอำนวยการของ 
นายฐิติวัชร  บุญกิจ นายอำเภอ พะโต๊ะ
 สั่งการให้
นายวโรตม์วุฒิ  พราหมศรีชาย 
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพะโต๊ะที่ 8  ได้ทำการจับกุมตัว
นายสาคร  พันระนา อายุ 45 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 75 หมูที่ 10 ต.พะโต๊ะ
ของกลาง
 ๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน 175 เม็ด
จากนั้นนำตัวมายัง กองร้อย อส.อำเภอพะโต๊ะที่ 8 และนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.พะโต๊ะ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป