จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ฉะเชิงเทรา


13 ต.ค. 2563 เวลา 15.30 - 17.00 น.

 

ณ  ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
นายอัคเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร  รหัส ก-076 สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม ฝ่ายปกครอง ต.เกาะขนุน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ทหารราบที่ 11 ร.11 พัน 2

การปฎิบัติ:
-จิตอาสาภัยพิบัติ ออกตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากน้ำท่วมบ้านเรือน และถนนไม่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และมีวัชพืชขวางลำคลองจึงได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชบริเวณที่ขวางทางน้ำ และเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย รวมถึงนำถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในพื้นที่ ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี
จำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม : 30 คน
ความรู้สึกภาพรวมของผู้ร่วมกิจกรรม มีความรู้สึก ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อไป