กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.

 

    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "The Princess Maha Chakri  Sirindhorn's Cup Men Tour of Thailand 2020" สเตจที่ 6 ระยะทาง 142.30 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มต้นจากบริเวณศาลาริมน้ำตาปี ผ่านอำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม และเข้าสู่อำเภอบ้านตาขุนเพื่อเข้าเส้นชัย ณ บริเวณจุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรพนม สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุนและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านตาขุนปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกิจกรรมดังกล่าว
     - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ