ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก.
จับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติด


วันที่ 9 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 น. ถึง 21.30 น. 


        ได้ออกปฏิบัติการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ. ร่วมกับศป.ปส.อ.กันทรารมย์

ในเขตพื้นที่
อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง
-ไอซ์ น้ำหนักรวม 3.07 กรัม  
-ยาบ้า จำนวน 201 เม็ด

จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายอนุวัฒน์.  พงษ์พา
อายุ 29 ปี

ข้อหา. มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ไอซ์,ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ไอซ์ น้ำหนักรวม 3.07 กรัม
-ยาบ้า จำนวน 156 เม็ด

2.นายดนัย.   แก้วแสน
อายุ 33 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง 
-ยาบ้า จำนวน 50 เม็ด

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.กันทรารมย์
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป