ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบรายวัน

 


วันที่  9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 16.30 น.

    โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ(รายวัน)จำนวน 4 รายหลังเข้าร้องขอความช่วยเหลือให้ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบ(หมวกกันน็อครายวัน)
    ผลดำเนินการได้นำลูกหนี้และเจ้าหนี้ทำบันทึกข้อตกลงชำระหนี้เงินกู้เป็นรายเดือนจำนวน 6 เดือน โดยมียอดหนี้รวมประมาณ 60,000 บาท ซึ่งเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย