จับกุมยาเสพติด พร้อมไม้แปรรูป 16 ท่อน
จ.ศรีสะเกษ

 

วันที่ 6 ต.ค. 2563  

 

       ภายใต้การอำนวยการของ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้สั่งการให้ นายจุติเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภอ งานป้องกัน/จนท.ปปส.เลขบัตรประจำตัว 620041 ได้นำกำลัง จนท.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ขุนหาญ ที่ 6 , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนหาญ ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อำเภอขุนหาญ ผลการดำเนินงานมีดังนี้  
          1.เวลาประมาณ 09.30 น.ร่วมกันจับกุมนายนัทธพงศ์  แสงสุธา  อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 190  ม.22  ต.บักดอง   อ.ขุนหาญ  จว.ศรีสะเกษ  พร้อมตรวจยึดน้ำปัสสาวะของนายนัทธพงศ์  แสงสุธา บรรจุในขวดพลาสติกใส  จำนวน  1  ใบ
         : พร้อมด้วยของกลาง        
          - ยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) ลักษณะชนิดเม็ดสีส้ม  กลมแบน มีอักษร wy   ประทับบนเม็ดหนึ่งด้าน  จำนวน  9 เม็ด  โดยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซิปล็อค  จำนวน 1 ใบ           
        : โดยกล่าวหาว่า 
- มียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
        : สถานที่จับกุม บริเวณบ้านเลขที่ 190  ม.22  ต.บักดอง  อ.ขุนหาญ  จว.ศรีสะเกษ
       2.เวลาประมาณ 13.00 น.ร่วมกันจับกุมนายเสรน   เนียมจันทร์   อายุ 57  ปี อยู่บ้านเลขที่ 210  ม.7            ต.บักดอง   อ.ขุนหาญ  จว.ศรีสะเกษ  
        : พร้อมด้วยของกลาง        
  -   ไม้พะยูงแปรรูป   จำนวน 16 ท่อน 
 -    ตราชั่งขนาด  60 กม.  จำนวน  1 เครื่อง
-    ขวาน  จำนวน   1 เล่ม  
        : โดยกล่าวหาว่า 
- แปรรูปไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต  จากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
        : สถานที่จับกุม บริเวณบ้านเลขที่ 210  ม.7  ต.บักดอง  อ.ขุนหาญ  จว.ศรีสะเกษ  
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ( ไม้พะยูงเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.1 )              ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ขุนหาญ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป