ตั้งจุดตรวจยาเสพติด และป้องกันการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
จ.เชียงใหม่

 

วันนี้ 6 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น.

 

      นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการนายอำเภอเวียงแหง มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์  ยานะพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอวียงแหง ร่วมกับจนท.ตำรวจสภ.เวียงแหง ตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจยาเสพติดบ้านเมืองแหง  ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคลด่างด้าว และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) จากบุคคลต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่