อำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

จับกุมผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายประทัด

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00น.

ภายใต้การอำนวยการของ
นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา สั่งการให้นายอนุชา หมายศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.ฯ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกับตำรวจ สภ.เลิงนกทา ออกตรวจตรา กวดขัน
ห้ามปราม การจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงร้านค้าในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันเหตุอันตรายจากการจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงหรือการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ พร้อมดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายประทัดฯ ทั้งหมด 6ราย ส่งสภ.เลิงนกทา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ อำเภอได้ทำหนังสือกำชับและแจ้งในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน และประชาสัมพันธ์ ห้ามให้มีการจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงในพื้นที่อีกทางด้วยแล้ว