ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามปิดล้อมตรวจค้น
บ้านเป้าหมายยาเสพติดตามยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติด

 

วันที่  1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 17.30 น.


        โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคาม สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอวาปีปทุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาข่ลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติด ในเขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุม โดยมีผลดำเนินการคือ

1.จับกุมนายชูศิลป์  รัตธรรม  อายุ 40 ปี ที่อยู่ เลขที่ 52 ม.15 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม   โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)(ยาบ้า) (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต   
ของกลาง
1.ยาบ้า จำนวน 16 เม็ด
2.ไอซ์ น้ำหนักรวมประมาณ 3 กรัม
3.อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 22 จำนวน 1 กระบอก
4.ลูกกระสุน ขนาด 22 จำนวน 6 นัด
                                                                                                                                 
2.จับกุมตัวนายนาคิน  นาแก้ว อายุ 19 ปี ที่อยู่ เลขที่ 52 ม.15 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม  โดยกล่าวหาว่า ผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต   ของกลาง กัญชาสด(ต้น) จำนวน 3 ต้น น้ำหนัก 932.6 กรัม

3.จับกุมตัวนายปริญญา  บุญเมือง อายุ 20 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1/1 ม.1 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม   โดยกล่าวหาว่า  มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต                                                
ของกลาง กัญชาแห้ง 1 ห่อเล็ก  น้ำหนัก 12.01 กรัม                                                                            

4.จับกุมตัวนายวินัส  สุระมาศ  อายุ 32 ปี ที่อยู่ เลขที่ 7 ม.6 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม    โดยกล่าวหาว่า  มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต   ของกลาง กัญชาแห้ง 1 ห่อเล็ก  น้ำหนัก 6.95 กรัม 

5.จับกุมตัวนายทวิช  ภูมูล  อายุ 39 ปี ที่อยู่ เลขที่ 23 ม.6 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จวส.มหาสารคาม     โดยกล่าวหาว่า  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย                                                          

จึงควบคุมตัวนำส่ง พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป