บก.อส. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 63 ปี
วันก่อตั้งโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

 

วันที่ 25 ก.ย. 63 เวลา 06.00 น. ณ สน.อส.


ร.ท. ภัทรชัย ขันธหิรัญ ผอ.สปพ. ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤษดา โลศิริ ผอ.สยข. นายสิทธิพร คงหอม ผอ.สกพ. พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์ หน.ฝอท.บก.อส. ข้าราชการ และสมาชิก อส. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 63 ปี วันก่อตั้งโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง