จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด มีไว้ครอบครองและจำหน่าย

 

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 11.00 น.

 

ภายใต้อำนวยการของ นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์, นายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์  สั่งการให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์นำโดย นายทนนท์ เม็นไธสง ปลัดอำเภอ, นางปิยาภรณ์ มีภักดี ปลัดอำเภอ,  นายรัถฐา กิตติวิริยกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน  พร้อมด้วย ม.ญ.ประหยัด เบ็ญจะศิล, มญ.ปัญญา สำรวมจิตร,     มญ.ประพันธ์ ออจ้า ม.ญ.เกรียงไกร บุตรเล็ก, มญ.ถาวร สีหานาท, อส.ต.พงศธร มุลาลินน์, อส.ต.ปรีชา งามล้ำ สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ 3   ได้ร่วมกันจับตัวกุมตัวผู้ต้องหา คือ 
 - นายรัชพล ศรีบุปผา อายุ 39 ปี ที่อยู่ 119 ม.8 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยกล่าวหาว่า จับกุมตามหมายจับที่ 137/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) อันมีปริมาณสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัม ขึ้นไปแต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย”ที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 53 ม.8 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  นายรัชพลฯ ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้  เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป