ลักลอบปลูกต้นกัญชา (สด) โดยผิดกฎหมายในป่าโคกฮ่องโอ๋ จ.สกลนคร

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 เวลาประมาณ 15.00  น.

 

โดยการอำนวยการของนายปรีชา  มณีสร้อย  นายอำเภอกุดบาก  ได้มีราษฎรปกปิดชื่อ ร้องเรียนแจ้งเบาะแสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุดบาก ว่าพบมีการลักลอบปลูกต้นกัญชา (สด) โดยผิดกฎหมายในป่าโคกฮ่องโอ๋ เขตพื้นที่บ้านบัว ตำบลกุดบาก  
นายอาทิตย์  ภูละคร  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ได้นำสมาชิก  อส.ประจำกอง/ อส.สำรอง ออกตรวจสอบ ลาดตะเวนสำรวจพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีการลักลอบปลูกต้นกัญชา (สด) จากการเดินสำรวจ ค้นหาพื้นที่ต้องสงสัย  พบมีการลักลอบปลูกต้นกัญชาสด จำนวน 2 แปลง โดยอยู่ในบริเวณป่ารกทึบ มีต้นไม้ วัชพืชล้อมโดยรอบปิดบังไว้ เป็นแปลงปลูกในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน รวมจำนวน 11 หลุมๆ ละ ประมาณ 4 ต้น แต่ละต้นสูงประมาณ 2 – 2.50  เมตร รวมทั้งหมดประมาณ 44 ต้น จึงได้ร่วมกัน ถอน ตัด ฟัน เผาทำลายบางส่วนและได้นำของกลาง ซึ่งเป็นต้นกัญชาสด (ราก  ลำต้น  ก้าน  ใบ)  ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กุดบาก  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  โดยกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา  75  ฐานความผิด มีและผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย