ตรวจสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร / สุรา

 

17 ก.ย.63 เวลา 21.30 น.

 

        นายอนุชา  เจริญรักษ์ นอ.เมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงนำโดยนายณรงค์ ชำนิพงษ์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ในสังกัด  ร่วมบูรณาการการปฏิบัติกับ ,ปค.จว.ชย., สส.จ.ชัยภูมิ ,สรรพสามิต อ.เมืองชัยภูมิ ,ทบ.เมืองชัยภูมิ,จนท.ทหาร กอ.รมน.จ.ชย.ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร/สุรา ที่ตั้งอยู่บนถนนสายชันภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองนาแซง 1 แห่ง และที่ตั้งอยู่ ต.ในเมือง อีก 8 แห่ง มีการเปิดให้บริการจำนวน 5 แห่ง ปิดให้บริการจำนวน 4 แห่ง การออกตรวจในครั้งนี้จะเน้นเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติในการดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานราชการที่กำหนดในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระนะที่ 5  จากการตรวจ สถานประกอบการทุกแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดทุกมาตรการได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและจะถือปฏิบัติไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติประกอบด้วย 
     1.จัดให้มีเจลสำหรับล้างมือและเครื่องวัดอุณภูมิก่อนเข้าร้าน ทุกแห่ง
     2.มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน ทุกโต๊ะ
     3.สถานประกอบการ ทุกร้าน ได้ดำเนินการโหลดแอ๊ปฯ ไทยชนะเพื่อติดตามผู้มาใช้บริการ ทุกร้าน