บูรณาการร่วมกันตั้งด่านความมั่นคง เพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้น
มิให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อำเภอบ้านตาขุน

 


วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น.
 

โดยการอำนวยการของ นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน และพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันตั้งด่านความมั่นคง เพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้นมิให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเพื่อเป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - โดยได้ทำการตรวจค้นพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีคนต่างด้าวซุกซ่อนโดยสารอยู่ ซึ่งผลการปฏิบัติได้ตรวจพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 ราย พบว่ามีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย และไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
     - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ