บุกจับยาเสพติดพร้อมของกลาง


วันที่ 10 ก.ย.2563 เวลาประมาณ 17.30 น.

 

       ภายใต้การอำนวยการของ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร มอบหมายให้  นายอำนาจ ชาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.โพธิ์ไทร เข้าดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด จำนวน 1 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาย จำนวน 1 ราย อายุ 21 ปี พร้อมของกลางยาบ้า รวมจำนวน 23 เม็ด เงินสดที่ถูกซุกซ่อนในโถส้วม รวมจำนวน 3,520 บาท แจ้งข้อกล่าวหา 1.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย 2.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย 3.มียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่ง พงส.โพธิ์ไทร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป