ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสถานประกอบการ

 

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 20.30 น. - 23.30 น.

 

       ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการปล่อยแถวชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
   โดยสนธิกำลัง จนท. ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัด/ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี/ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี/สรรพสามิต/แรงงาน/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สาธารณสุข/วัฒนธรรม/ร้อย อส.จ.อบ.1 และ ศอ.ปส.จ.อบ. ยอดกำลังพลรวมจำนวน 40 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน พื้นที่เสี่ยง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ให้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ดังนี้ 
1.ร้านมัวเมา ชยางกรู 40
2.ร้านอนานัส ปาร์ตี้เฮาส์
3.ร้านแชร์บาร์
4.ร้าน ณ ปรุงทรัพย์
5.ร้านเอกมัย 487
6.ร้านตี๋เล็ก+ตี๋ใหญ่ ข้าวต้มโต้รุ่ง
7.ร้านซาเล้ง
8.ร้านแสงจันทร์
9.ร้านน่านั่ง (ปิดกิจการ)
10.ร้านBUDDY บัดดี้
11.ร้านคันทรีคลับ
   ผลการปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคมฯ ได้แนะนำ ตักเตือนให้ สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 อย่างเคร่งครัดต่อไป