บุกจับคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง


วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. 

       นายจรัล กลางประดิษฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ 
(รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีเชียงใหม่)มอบหมายนายเอกพิสิฐ ธีรนันท์ภาคิน และสมาชิกอส. อ.ศรีเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายสมเกียรติ สุทธิสาร กำนันต.พระพะทธบาท นายสมศรี มีกูล ผู้ใหญ่บ้านม.1ต.พระพุทธบาท,  ผรส. ผปค.ชรบ. ต.พระพุทธบาท ต.บ้านหม้อ ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว(ลาว)และการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฏหมายและยาเสพติดตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ในเวลา14.30 น. ได้มีคนลาวนั่งเรือหางยาวมาจำนวน 3 คน ข้ามมาบริเวณดอนมูล เมืองสีโคดตะบอง สปป.ลาวตรงกับบ้านไทรงาม ม.7 ต.พระพุทธบาท ได้จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองดังนี้
   1.นางสี ไม่มีนามสกุล อายุ  40 ปี    
   2.ท้าวลิด. พรมจักร. อายุ 22 ปี
   3.ท้าวลัก.   พรมจักร. อายุ 19 ปี
ทีอยู่  บ้านขี้เหล็ก เมืองสีโคตรตะบอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวห ข้อหา.  เป็นต่างด้าว(ลาว-ลาว) เดินทางเข้าออกไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนดสถานที่จับกุม  ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านไทรงาม หมู่ที่  7 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย. เมื่อเวลา 15.30น. ได้ทำการจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป