ฝ่ายความมั่นคง บุกจับยาเสพติดพร้อมของกลาง

 

วันที่ 3 ก.ย.2563

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอแก่งหางแมว นายอนุพงษ์ สุขวิเศษปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงได้นำสมาชิกอส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแก่งหางแมวที่10 ร่วมกับตำรวจสภ.แก่งหางแมว จับกุม 

1.) นายศิริเดช หรือแมน เปรมปรี อายุ 28 ปี สัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน 1 2198 00161 38 1 ที่อยู่เลขที่ 194 ม.6 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (ผู้ต้องหา) 1/1 คน
ข้อหา“มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย”
ของกลาง – ยาบ้า 84 เม็ด

2.)นายกนกพงษ์ หรือต๊ะ แป้นทองหลาง อายุ 29 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่  1 2303 00051 07 3 ที่อยู่เลขที่ 150
หมู่ที่ 12 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (ผู้ต้องหา) 1/1 คน
ข้อหา“เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย”

3.)นายเอกชัย หรือเอก  แก้วนิมิต  อายุ 20 ปี    บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่    2 2090 00014 40 3 ที่อยู่เลขที่ 118
หมู่ที่ 6 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (ผู้ต้องหา) 1/1 คน
ข้อหา“เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย”

4.)นายทรงพล หรือแจ้ ศรีบุญ  อายุ 34 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่   1 2299 00138 62 3 ที่อยู่เลขที่ 85/6 หมู่ที่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ผู้ต้องหา) 1/1 คน
ข้อหา“เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย”

นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป