ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามออกตรวจสถานประกอบการ
สถานบริการตามมาตรการป้องกันโรค Covid 19

 

วันที่  28 สิงหาคม  2563 เวลา 20.00 - 23.00 น.



        โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคามสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันทรวิชัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายและ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 ขอนแก่น ลงพื้นที่มออกตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ ตามมาตรการป้องกันโรค Covid 19โดยมีผลดำเนินการคือ ตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 3 แห่ง ,ตรวจสถานบริการ 1 แห่ง โดยทั้งหมดผ่านการตรวตามมาตรการดังกล่าว