ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จังหวัดมหาสารคาม
ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพติด ตามยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติด

 

วันที่  18 สิงหาคม  2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.        โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้มว.อ.ทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดย มว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิก อส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคามสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอนาเชือกลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติด ที่บ้านโคกล่าม ตำบลหนองเรือ โดยมีผลดำเนินการคือ พบผู้เสพ 3 รายจึงนำเข้าศูนย์คัดกรองเพื่อรับการบำบัดต่อไป