คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ถวายเป็น​พระราช​กุศล​ฯ

 

11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.

 

         วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ตู้ปันน้ำใจ ประตูกระทรวงมหาดไทย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง โดยมี นายกองโท กฤษดา โลศิริ หก.ยก.บก.อส. เป็นผู้แทน บก.อส.มาใส่ตู้ปันสุข นำผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งไว้อุปโภคบริโภคใช้สอยในครัวเรือน และสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สนับสนุนกิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ “คนมหาดไทย รวมน้ำใจแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และควบคุมดูแลให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็นำมาแบ่งปัน เผื่อแผ่ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน