อธิบดีกรมการปกครอง นำผู้บริหารทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

 

12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น.

 

               ณ หน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และรองอธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากนั้นเวลา 08.00 น. อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหาร ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมร่วมลงนามถวายพระพร

และเวลา 08.30 น. อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหาร ถวายสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 จากนั้น นำคณะผู้บริหารใส่สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนโครงการจิตอาสาสาธารณประโยชน์ ตู้ปันน้ำใจ “คนมหาดไทย รวมน้ำใจแบ่งปัน” ณ ประตูกระทรวงมหาดไทย (ถนนเฟื่องนคร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ และช่วยเหลือเยียวยาผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19