ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ