31 มีนาคม 2563

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1ยินดีที่ได้น้องๆมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันธรรมเนียมรับน้องช่วงนี้ โควิด-19 ผบ.ร้อย.ปพ.1 และรอง ผบ.ร้อย.ปพ.1 งดกิจกรรมรับน้อง ใว้หมดสถานการณ์โควิดก่อนค่อยว่ากันถ้าน้องๆอยู่ในระเบียบวินัยดีไม่มีปัญหาก็ไม่แน่นะครับอาจไม่ต้องรับน้องa