9 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 7 ก.พ. 2563 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "แถวต้อนรับ" ในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 66 ปี โดยมีนายกองเอก นิพนธ์ บุญญามณี รอง ผบ.อส./ รมช.มท. เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี พร้อมให้โอวาท และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ถนนวิภาวดี) กรุงเทพมหานคร
ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหล่าบรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละ และกล้าหาญปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ