11 มกราคม 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ร้อย.ปพ.1 บก.อส.ทำการฝึกกำลังพลในการตั้งแถวต้อนรับ(กองเกียรติยศ)เพื่อภาระกิจในงานสำคัญและวันสำคัญของพี่น้องสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ ลานฝึกกระทรวงมหาดไทย