ลาดตระเวนทางน้ำ สกัดกั้นการลักลอบผ่านเข้า - ออก บริเวณแนวชายแดน บ.ปากคลอง ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

 

 

วันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. 

 

 

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง /ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดระนอง (ผอ.ศส.ชท.จว.ร.น.) ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง

 

กอ.รมน.จังหวัด ร.น. ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ฉก.ร.25 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันปราบปรามยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย โดยการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชายแดน ปรากฏผลการปฏิบัติ ดังนี้

 

ฉก.ร.25 (ชป.ฉลาม ร่วมกับ จุตตรวจเกาะสะระนีย์) จัดกำลังพล 1 ชป. ออกลาดตระเวนทางน้ำ สกัดกั้นการลักลอบผ่านเข้า – ออก บริเวณแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ บ.ปากคลอง ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ผลการปฏิบัติ ขณะลาดตระเวนถึงบริเวณพิกัด ML 548979 พบเรือหางยาว จำนวน 1 ลำ โดยมีนายทน อายุ 45 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นคนขับเรือ และมีนายต้า อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นลูกเรือ ตรวจพบหวาย จำนวน 2,000 เส้น จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารแจ้งนำเข้าและเอกสารการชำระภาษีศุลกากร จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงประสานศุลกากรระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป