อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการตรวจยึดไม้ประดู่

 


          
  
วันที่ 25 พ.ย. พ.ศ.2564

 

ภายใต้การอำนวยการของนางรัชนี  โพธิ์ศรี นายอำเภอสามชัย มอบหมายให้นายวิรัตน์  ราชชารี ป.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงนำโดย จ.ส.ท. สุพจน์ ปวันเทา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.บูรณาการร่วมกับ จนท.ป่าไม้สามชัย(กส.3)
    ดำเนินการตรวจยึดไม้ประดู่ซึ่งมีผู้ลักลอบตัดเพื่อเตรียมขนย้ายไปจำหน่ายแต่ถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ก่อน ขนาดไม้ 0.87 ลูกบาศก์เมตร
      ชุดจับกุมได้ทำการตรวจยึดและขนย้ายไม้ไปเก็บไว้ที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่กส.3