ผวจ.นราธิวาส มอบหมาย รอง ผวจ. เป็นประธานการประชุมฝึกซ้อม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

 

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

 

 

          นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผน พร้อมรับสถานการณ์เผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อลดความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส หัวศูนย์ฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) อยู่ ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน