ศปก.อ.เบตง จัดกำลัง ร่วมบูรณาการ ออกปราบปรามการกระทำผิดการบุกรุกทำลายป่าไม้ ในเขตพื้นที่ อำเภอเบตง
                                                                  

 

 

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
 

 

          ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอ.เบตง/ ผอ.ศป.ปส.อ.เบตงมอบหมายให้ นายพิชัย แก้วจำรัส ปลัดป้องกัน และรับผิดชอบงานยาเสพติด อ.เบตง พร้อมด้วย ชุดปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ อำเภอเบตง (ร้อย อส.อ.เบตง), ชุดปฎิบัติการพิเศษ(ร้อยอส.อ.เบตง) จนท.ชปข.ตชด.445 ,จนท.ขว.ฉก.ตชด 445 , จนท.ข่าวลับ.ฉก.ตชด.44 เจ้าหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 445 ได้ร่วมกันทำการตรวจยึดพบไม้แปรรูป จึงได้ทำการตรวจนับ จำนวน วัดขนาด ปริมาตร ชนิดไม้ดังกล่าว ตรวจสอบพบว่าเป็นชนิดไม้หลุมพอแปรรูปและไม้สยาแปรรูป แปรรูปจำนวน 177 ชิ้น และอุปกรณ์ในการกระทำผิด 16 รายการ พบผู้ต้องหา 1 นาย สถานที่เกิดเหตุ ท้องที่บ้านอัยเยอร์ซอ หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตงจังหวัดยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้นำตัว ผตห. พร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.เบตง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย