นอ.กรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2564


 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 
 

 

          นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2564 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติเกี่ยว การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า การป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ การไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งข้อราชการ ข้อสั่งการต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัดยะลา และให้ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้น แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา