นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ. ร่วมพิธีส่งตัวกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง กทม.  

 

 

 

 

วันที่ 8 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. 

 

 

          นายยะห์ยา ปะนาฆอ นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ. ร่วมพิธีส่งตัวกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง กทม.  ครบกำหนดกักกันตัว 14 วัน กลับภูมิลำเนา และมอบหนังสือรับรอง จำนวน 44 ราย ตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นธ. ประธาน  ณ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ม.3 บ้านบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส