นายอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ ด่านตรวจบ้านมุนี อ.สะบ้าย้อย ถนนสาย 4085 สะบ้าย้อย-กาบัง

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 7 พ.ค.64 เวลา 13:30 น.

 

 

          นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเฝ้าระวังการเดินทางของบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด,พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)