นายอนิรุทร บัวอ่อน นอ.สุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยมอบอินทผาลัมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน

 

 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

 

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ บัวอ่อน สมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ 

1. ตำบลกาวะ
2. ตำบลสากอ
3. ตำบลริโก๋
พบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา และผู้นำท้องที่ พร้อมมอบอินทผาลัมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน อีกทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 3 ตำบล พร้อมมอบขนม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่