ผอ.สน.อส. ลงพื้นที่จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้ ​เป็นประธานเปิดการฝึก อส.จชต. รุ่นที่ 6 ประจำปี 2564วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564


 

ผอ.สน.อส. ลงพื้นที่จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้ ​เป็นประธานเปิดการฝึก อส.จชต. พร้อมรับชมการปฏิบัติทางยุทธวิธีของทีมปฏิบัติการพิเศษ อส.จชต. ร่วมปฏิบัติกับชุดจู่โจมเคลื่อนที่เร็วทางอากาศ และ ประชุมป้องกันจังหวัด และปลัดป้องกัน 37 อำเภอ รับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็งให้กำลัง อส.จชต
นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กอง​บัญชา​การกองอาสา​รักษา​ดินแดน​/ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง พร้อมคณะประกอบด้วย นายกองตรี สิทธิพร คงหอม หัวหน้ากองกำลังพล, นายกองตรี จงรัก เพชรเสน หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง, นายกองตรี ปารเมศ เห้งสวัสดิ์ หัวหน้ากองปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ และหัวหน้าแผนก ของ บก.อส. ร่วมพิธีเปิดการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษ อส.จชต. ประจำกองร้อย อส. ในพื้นที่ จชต. รุ่นที่ 6 ประจำปี 2564 ได้รับการฝึกโดยศูนย์ฝึกกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป และชุดครูฝึกทางยุทธวิธีจาก ชุดรบพิเศษของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยมี รอง เสธ.ฉก.สันติสุข, ป้องกันจังหวัด 4 จังหวัด, ปลัดอำเภองานป้องกัน 37  อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติ

สมาชิก อส.จชต. ได้สาธิตการปฏิบัติทางยุทธวิธี ของทีมปฏิบัติการพิเศษ อส.จชต. ร่วมกับชุดจู่โจมเคลื่อนที่เร็วทางอากาศ โดยสาธิตการปฏิบัติการต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ และการเข้าปิดล้อมทำลายแหล่งกบดานของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับป้องกันจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และปลัดอำเภองานป้องกัน ทั้ง 37 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และหารือแนวทางการแก้ไขและการสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อส.จชต.

 ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้แทน เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ ม.ญ.ธีรวุฒิ แก้วร่มไทร สมาชิก อส. สังกัด ร้อย อส.อ.เมืองยะลา กำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ณ รพ.ศูนย์ยะลา จ.ยะลา