จังหวัดสุพรรณบุรี
จับกุมผู้ค้ายาบ้าของกลางยาบ้า รวม 44 เม็ด

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563

ดังนี้อำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอรายงานผลการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ 
ล่อซื้อ/จับกุม นายชัย(นามสมมุติ) พื้นที่ หมู่ที่4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมของกลาง ดังนี้
1. ยาบ้ารวมจำนวน 44 เม็ด แยกเป็น ได้จากการล่อซื้อ 10 เม็ด ค้นพบ 34 เม็ด
2. ธนบัตรไทยที่ใช้ในการล่อซื้อ จำนวน 300 บาท

แจ้งข้อกล่าวหา "มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย