ตรวจสอบเยาวชนเสพยาเสพติดประสาทหลอน

วันที่ 8 ก.พ.64  เวลา 15.00 น.

นางรัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอเลาขวัญ รักษาราชการแทนนายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกเนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเลาขวัญ/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เลาขวัญที่ 8 จำนวน 10  นาย ร่วมกับนายบุญเลี้ยง ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านตำบลหนองประดู่ร้องทุกข์ผ่านทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคง (กอ.รมน.) จังหวัดกาญจนบุรี กรณีมีเยาวชนเสพยาเสพติดทำให้เกิดประสาทหลอนและทำร้ายร่างกายยายของตนเอง
ผลการปฏิบัติ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเด็กชายอายุ 14 ปี เมื่อสอบถามและตรวจปัสสาวะเด็กดังกล่าวพบว่าเสพยาบ้า กัญชา และเฮโรอีน ทั้งสามชนิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้นำเด็กดังกล่าวเข้าสู่การบำบัดรักษา ณ โรงพยาบาลอำเภอเลาขวัญต่อไป
เหตุเกิด : หมู่ที่ 2 บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี