จับกุมผู้ค้ายาเสพติด 2 ราย จ.กระบี่ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา22.30 น.          ภายใต้การอำนวยการของ นายสมโภชน์  ทองชู  นายอำเภอปลายพระยา สั่งการให้นายเสกสรรค์  สายแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง/จพง.ปปส.หมายเลข 542658 นายจักรพงศ์  อินทฤทธิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/จพง.ปปส.หมายเลข 622326 นายธิติสรรค์  พิมลศรี  ปลัดอำเภอ /จพง.ปปส.หมายเลข 610111 พร้อมสมาชิกกอส.อ.ปลายพระยาที่ 5
          ดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปลายพระยา มีผลการปฏิบัติจับกุม ผู้ต้องหาได้ 2 ราย
       1. นายธนกฤต  แสดงมิตร อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
        พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(ยาบ้า)  จำนวน  274  เม็ด
       2.นาย ศักดิ์ฎา  แสดงมิตรหรือ เอ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 241 ม.7 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
          พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 (ยาบ้า)  จำนวน  39 เม็ด
         รวมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)  จำนวน  313  เม็ด
นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลายพระยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป