จับกุมยาเสพติด รวม 304 เม็ด จ.กระบี่

 

เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  2563  เวลา 14.35 น.  

 

           เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเขาพนม ภายใต้การอำนวยการของนายนิรันดร์  ปราบอักษร  นายอำเภอเขาพนม  นำโดยนายภูเมศ ไกรทอง ปลัดอำเภอเขาพนม/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.หมายเลข 583678  นายสนอง  พรหมไชยศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง  และสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เขาพนม ที่ 4 ได้ร่วมกันจับกุมตัว  นายณรงค์ หรือกวาด  ขาวสนิท อายุ 46 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 200  หมู่ที่  6  ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ 
          พร้อมด้วยของกลาง 
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)  ชนิดเม็ดสีส้ม กลมแบนผิว  เรียบ มีตัวอักษร WY ประทับอยู่ด้านเดียวกันทุกเม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส ขนาด 8x6 เซนติเมตร  จำนวน 4 เม็ด (ได้จากการล่อซื้อ) พร้อมสำเนาธนบัตรรัฐบาลไทย  (ที่ใช้ทำการล่อซื้อ) จำนวน 1 แผ่น (ส่งพนักงานสอบสวนเฉพาะสำเนาธนบัตร) พร้อมแนบบันทึกประจำวันของอำเภอเขาพนม ที่1/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีส้ม กลมแบนผิวเรียบ มีตัวอักษร WY ประทับอยู่ด้านเดียวกันทุกเม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส  ขนาด 5x12 เซนติเมตร  ในแต่ละถุงบรรจุยาบ้าถุงละ 50 เม็ด จำนวน 4 ถุง  รวมยาบ้า จำนวน 200 เม็ด  ซึ่งรวมกันอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า ชนิดกดปิดดึงเปิด ขนาด 7.5X9  เซนติเมตร (อยู่ในกระเป๋าสะพายหนังสีน้ำตาล)

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีส้ม กลมแบนผิวเรียบ มีตัวอักษร WY ประทับอยู่ด้านเดียวกันทุกเม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส  ขนาด 4x6 เซนติเมตร  ในแต่ละถุงบรรจุยาบ้าถุงละ 10 เม็ด จำนวน 3 ถุง  รวมยาบ้า จำนวน 30 เม็ด (อยู่ในกระเป๋าสะพายหนังสีน้ำตาล)

4. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีส้ม กลมแบนผิวเรียบ มีตัวอักษร WY ประทับอยู่ด้านเดียวกันทุกเม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส  ขนาด 4x5 เซนติเมตร  ในแต่ละถุงบรรจุยาบ้าถุงละ 10 เม็ด จำนวน 4 ถุง  รวมยาบ้า จำนวน 40 เม็ด (อยู่ในกระเป๋าสะพายหนังสีน้ำตาล)

5. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีส้ม กลมแบนผิวเรียบ มีตัวอักษร WY ประทับอยู่ด้านเดียวกันทุกเม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส มีรอยเผาไหม้อยู่รวมกัน จำนวน 30 เม็ด 
(อยู่ในกระเป๋าสะพายหนังสีน้ำตาล)

6. ขวดพลาสติก ดัดแปลงเพื่อใช้สำหรับเสพยาบ้า  จำนวน 1 ขวด

7. กระเป๋าสะพายหนังสีน้ำตาล  จำนวน  1  ใบ
 
       รวมของกลาง  7  รายการ  ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน  จำนวน  304  เม็ด  พร้อมสำเนาธนบัตรรัฐบาลไทย  (ที่ใช้ทำการล่อซื้อ) จำนวน 1 แผ่น  
โดยได้แจ้งรายละเอียดแห่งการจับกุม และแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า
  1. มีเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย 
     2. เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต
จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป