ตรวจสถานประกอบการ ประเภทสถานที่ขนส่งพัสดุ
จ.เชียงใหม่


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

     
        ภายใต้การอำนวยการของ นายกองโท ศิวะ  ธมิกานนท์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสันทราย ได้มอบหมายให้ นายหมวดเอกธีรนนท์  กันทวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ได้นำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสันทราย ที่ 15 พร้อมด้วย กำนันสารวัตรกำนัน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรสันทราย และเจ้าพนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ออกตรวจ สถานประกอบการประเภทสถานที่ขนส่งพัสดุภัณฑ์หรือเก็บสินค้าเพื่อประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขนส่งยาเสพติดและของผิดกฏหมายทุกอย่าง ผ่านระบบโลจิสติกส์ จำนวน 8 แห่งประกอบด้วย
- บริษัท Kerry Expressจำนวน 2 แห่ง
- บริษัท Flash จำนวน 3 แห่ง
- บริษัท J&T Express จำนวน1แห่ง
- บริษัท Quick service จำนวน 1 แห่ง
และในเวลาต่อมาได้ดำเนินการตรวจสถานที่ของผู้ที่ขออนุญาต ค้าดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟสำเร็จรูป ซึ่งไม่มีเสียงดังระเบิดไม่จำหน่ายประทัดเสียงดังในช่วงใกล้ก่อนเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 31พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง
เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย