แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านชาวบ้าน
เนื่องจากฝนตกหนัก จ.กาญจนบุรี12 ต.ค. 2563  เวลา 12.00 - 17.00 น.
 

         นางรัชนี รอดยอดสร้อย รรท.นายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้ พ.อ.อ.เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญร่วมกับนายเมธี สกุลธนาศร กำนันตำบลเลาขวัญและนายสาโรจน์ นาคสุขปาน ปลัด อบต.เลาขวัญ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เลาขวัญ ที่ 8 จำนวน 10 นาย รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านชาวบ้าน เนื่องจากฝนตกหนักและบ้านของชาวบ้านอยู่ในที่ต่ำกว่าถนน
        -ผลการปฏิบัติ:จนท.ทุกฝ่ายร่วมกันช่วยตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว เพื่อสูบน้ำออกจากบ้านของชาวบ้านที่ประสบภัย และสถานการณ์ดีขึ้น โดยน้ำลดลง คาดว่าใช้เวลาประมาณ 8 ชม.น้ำจึงจะหมด
        -เหตุเกิด : ณ บ้านโป่งขาม ม.11 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ