ฝ่ายปกครองจ.ภูเก็ต บุกจับยาเสพติดพร้อมของกลาง

 

วันที่ 31 สิงหาคม  2563 เวลาประมาณ 21.00 น.

 


ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครองภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ,นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ตเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.หมายเลขประจำตัว 591694 นายสามารถ เดชอรัญ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายธรรมรงค์ ช่วยอักษร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขประจำตัว 500631 นำโดยนายธงไชย รัตนเดช 
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขประจำตัว 603038 พร้อมด้วยสมาชิก อส.สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 นาย ได้ร่วมกันตรวจค้น/จับกุม ผู้ต้องหา
จำนวน 2 ราย พร้อมด้วยของกลาง 
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์)  จำนวน 2 ถุง น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณกรัม 5.28 กรัม 
2. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ชนิดเม็ด สีส้ม จำนวน 2 ถุง รวม 193 เม็ด 
3. โทรศัพท์มือถือ รุ่น วิโก้ (WIKO) สีเขียว/น้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง
4. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฟิโน่ (FINO) สี ม่วงดำ จำนวน 1 คัน 
5. ธนบัตรรัฐบาลไทยที่ใช้ในการ (ล่อซื้อยาเสพติด) จำนวน 1,000 บาท                                        
โดยกล่าวหาว่า 
1. ผู้ถูกจับกุมลำดับที่ 1,2  ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1  (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
2. ผู้ถูกจับกุมลำดับที่ 1,2  ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์และบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจค้น/จับกุม ณ  หมู่ที่ 1 (บ้านลิพอน) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาเพื่อทำการขยายผลเเละ เวลาต่อมาได้ดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรถลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งจากการทำการขยายอยู่ระหว่างการดำเนินการอีกคดี