ปิดล้อมตรวจค้น เจอยาเสพติด 210 เม็ด
ต.บางเขน จ.นนทบุรี

 

วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 15.50 น.

      นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการ ศป.ปส. อำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ+ทหาร+ตำรวจ+อส.ร้อยเมืองนนทบุรี ฯลฯ ร่วมกับทีมบูรณาการจังหวัดนครปฐม ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  

ผลการดำเนินการ ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ตามข้อมูลการข่าวและมีการติดตามขยายผลมาจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยปิดล้อมตรวจค้นบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางเขน (ใกล้เคียง รพ.สต.ตำบลบางเขน)  มีผลการดำเนินการดังนี้ 

1) จับกุม นายอนุชา ฯ หรือ แจ๊ค อายุ 41 ปี พร้อมของกลาง 
( 1.1) ยาไอซ์ จำนวน ประมาณ 131 G 
(1.2) ยาเคชนิดผง จำนวนประมาณ 50 G 
(1.3) ยาบ้า จำนวน 210 เม็ด ส่งสภ.เมืองนนทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
2) จับกุมนายยุทธพงษ์ ฯ หรือต่อ  อายุ 42 ปี  ส่ง สภ.เมืองนนทบุรีดำเนินคดีข้อหาเสพสารเสพติด 
3)พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายเป็นหญิง จำนวน 1 ราย ส่งศูนย์คัดกรองรอรับการบำบัดฟื้นฟูต่อไป