ภารกิจปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามแผนฯ หลักชัย63
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 12 ส.ค.2563

 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร มอบหมายให้ นายอำนาจ ชาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.โพธิ์ไทร ดำเนินการ ดังนี้
ปิดล้อม ตรวจค้น เป้าหมายจำนวน 1 จุด พื้นที่ ม.4 ต.โพธิ์ไทร จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 117 เม็ด เงินสด จำนวน 2,200 บาท แจ้งข้อกล่าวหา " มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย +เสพฯ นำส่ง พงส.โพธิ์ไทร ดำเนินคดีตาม กม.ต่อไป